Välkommen till B3 Indes

Vi ökar våra kunders förmåga att få utväxling på värdet i sin data!

B3 Indes – ett nytt specialistbolag i Göteborg

Kasper och Christians bakgrund

Indes erbjudande till kunder

Vad betyder Indes och hur ser framtiden ut?

Wellness och balans i livet

Already working at B3 Consulting Group?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@b3.se