Fredrik Dolléus

VD – Agilt ledarskap & Product Management

Jobbar du redan på B3 Consulting Group?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@b3.se