B3 Consulting Group logotype

Vill du jobba med innovation och utveckling?

Är du systemutvecklare, arkitekt eller teknisk projektledare?

Hur många års erfarenhet har du?*
Jag jobbar helst *
Jag jobbar helst*
Klicka i allt som stämmer, så kan vi lättare se vart du passar bäst hos oss!*
Vika orter kan du tänka dig att jobba på?*

Personlig information